Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming bij KiK

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons bewust van het belang van de verwerking van persoonlijke gegevens voor de gebruiker en houden ons daarom aan alle relevante wettelijke vereisten. De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang en de naleving van de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Onze praktijk op het gebied van gegevensbescherming is in overeenstemming met de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG).

Lees onze informatie over gegevensbescherming aandachtig door. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: datenschutz@kik.de

Wettelijke grondslagen

Over het algemeen verwerken wij uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming, bv. nieuwsbrief, inlichtingen: artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG.
 • Precontractuele maatregelen en uitvoering van de opdracht, uitvoering van een contractuele relatie: art. 6, lid 1, sub b AVG
 • wettelijke verplichtingen, bv. bewaarverplichtingen: Artikel 6, lid 1, onder c) AVG
 • Reclame zonder toestemming, tracering, serverlogbestanden, cookies, bijvoorbeeld ter verbetering van het aanbod en om technische redenen (legitieme belangen): artikel 6, lid 1, onder f AVG.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens van uw computersysteem bij elk bezoek aan onze website en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Datum en tijd van opvraging
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Bron-URL van waaruit de pagina is opgeroepen
 • IP-adres
 • Datavolume
 • de verzoekende leverancier
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Het IP-adres staat theoretisch een toewijzing aan een bepaalde gebruiker toe, maar een onmiddellijke conclusie over uw identiteit is op basis van deze informatie niet mogelijk.

Opslag in serverlogbestanden is te wijten aan de volgende legitieme belangen:

 • de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen (fraudepreventie en forensisch onderzoek)
 • Zorgen voor een storingsvrije werking van de bouwplaats
 • Optimalisatie van de website

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar indienen.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Gegevensverzameling en -gebruik wanneer u contact met ons opneemt

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw aanvraag te verwerken. Na volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

Sollicitatiegegevens

Als u contact met ons opneemt in het kader van een sollicitatie via ons carrièreportaal en u sollicitatiedocumenten per e-mail of via ons portaal aan ons verstrekt, verwerken we uw gegevens voor de verwerking van uw sollicitatie. Uw gegevens worden alleen verwerkt voor dit doel of, indien van toepassing, voor de uitvoering van de dienstbetrekking en worden, tenzij u heeft ingestemd met een langere opslag, na zes maanden verwijderd. Hiervoor hebben we de verplichte gegevens nodig die daar worden gegeven, anders kunnen we uw verzoek niet of onvoldoende verwerken.

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij hiervoor de door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. De kliks via de nieuwsbrief gebruiken we om ons aanbod te verbeteren en om gericht te adverteren. Hiervoor worden alleen de gegevens gebruikt die u bij het bestellen van de nieuwsbrief heeft opgegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief, hetzij door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid, hetzij via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). De gegevens die in onze cookies worden opgeslagen, worden niet met uw persoonlijke gegevens gebruikt. (naam, adres enz.). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Webtrekk gebruiken voor webanalyse

Wij gebruiken analysetools in de vorm van tracking software om de gebruiksfrequentie en de kwaliteit van onze website en content te bepalen. Deze website gebruikt "Webtrekk Analytics", een product van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland (http://www.webtrekk.com), om statistische gegevens over het gebruik van deze website te verzamelen en het aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren. Dit is een statistisch programma, dat het gebruik anoniem of gepseudonimiseerd registreert. Het gebruik van Webtrekk stelt ons in staat om een gepseudonimiseerde analyse uit te voeren van het gedrag van de gebruiker, voor welk doel informatie wordt verzonden, verzameld en geëvalueerd door uw browser. Alle beoordelingen zijn niet persoonsgebonden, maar geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, d.w.z. dat persoonlijke identificatiekenmerken worden vervangen door een indicator om de bepaling van de betrokken persoon uit te sluiten of aanzienlijk te bemoeilijken. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voor de opslag geanonimiseerd. Cookies worden ook gebruikt als onderdeel van Webtrekk.

Bij de verwerking van uw gegevens streven wij de volgende legitieme belangen na:

 • Verbetering van ons aanbod
 • Bescherming tegen misbruik
 • Statistieken en kwaliteitsborging

Webtrekk kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op de toekomst. Hiervoor kunt u de volgende link bellen: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/. Door de link te bevestigen, wordt een opt-out-cookie op uw datadrager geplaatst. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw computer verwijdert, deze opt-out-cookie ook wordt verwijderd, d.w.z. als u nog steeds bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door Webtrekk, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. De opt-out-cookie wordt per browser en computer ingesteld. Als u onze website met verschillende browsers bezoekt, moet u de opt-out-cookie in de verschillende browsers of op de verschillende computers activeren.

Meer informatie over Webtrekk:

 

Recht op informatie en de mogelijkheid om contact op te nemen

U hebt recht op gratis informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, op correctie, beperking of verwijdering van deze gegevens en op overdraagbaarheid van gegevens. Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het intrekken van een gegeven toestemming of het bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Mevrouw Oertel
Waalreseweg 1B
5554 HA Valkenswaard
Nederland
kathleen.oertel@kik.de

Zij hebben ook het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is XXXXX.

Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, hebt u het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

KiK Textiel & Non-Food B.V.
Nassauplein 30
2585 EC Den Haag

Het management en meer informatie over het bedrijf vindt u in onze colofon.


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Hoeveelheid: